"μ£Όλ‹˜, 저희가 λˆ„κ΅¬μ—κ²Œ κ°€κ² μŠ΅λ‹ˆκΉŒ? μ£Όλ‹˜κ»˜λŠ” μ˜μ›ν•œ 생λͺ…μ˜ 말씀이 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€."(μš”ν•œ 6,68)ꡬ독신청!

λ©”μΌμ£Όμ†Œ μž…λ ₯


λ©”μΌμ£Όμ†Œ 확인

 
2018년 6μ›” 17일 μΌμš”μΌ

μ—μ œ 17,22-24. / μ‹œνŽΈ 92(91),2-3.13-14.15-16. / 2μ½”λ¦° 5,6-10. / 마λ₯΄ 4,26-34.

2018년 6μ›” 18일 μ›”μš”μΌ

1μ—΄μ™• 21,1-16. / μ‹œνŽΈ 5,2-3.5-6.7. / λ§ˆνƒœ 5,38-42.

2018년 6μ›” 19일 ν™”μš”μΌ

1μ—΄μ™• 21,17-29. / μ‹œνŽΈ 51(50),3-4.5-6a.11.16. / λ§ˆνƒœ 5,43-48.

2018년 6μ›” 20일 μˆ˜μš”μΌ

2μ—΄μ™• 2,1.6-14. / μ‹œνŽΈ 31(30),20.21.24. / λ§ˆνƒœ 6,1-6.16-18.

2018년 6μ›” 21일 λͺ©μš”일

μ§‘νšŒ 48,1-15. / μ‹œνŽΈ 97(96),1-2.3-4.5-6.7. / λ§ˆνƒœ 6,7-15.

2018년 6μ›” 22일 κΈˆμš”μΌ

2μ—΄μ™• 11,1-4.9-18.20. / μ‹œνŽΈ 132(131),11.12.13-14.17-18. / λ§ˆνƒœ 6,19-23.

2018년 6μ›” 23일 ν† μš”μΌ

2μ—­λŒ€ 24,17-25. / μ‹œνŽΈ 89(88),4-5.29-30.31-32.33-34. / λ§ˆνƒœ 6,24-34.

2018년 6μ›” 24일 μΌμš”μΌ

이사 49,1-6. / μ‹œνŽΈ 139(138),1-3.13-14ab.14c-15. / 사도 13,22-26. / 루카 1,57-66.80.

2018년 6μ›” 25일 μ›”μš”μΌ

2μ—΄μ™• 17,5-8.13-15a.18. / μ‹œνŽΈ 60(59),3.4-5.12-13. / λ§ˆνƒœ 7,1-5.

2018년 6μ›” 26일 ν™”μš”μΌ

2μ—΄μ™• 19,9b-11.14-21.31-35a.36. / μ‹œνŽΈ 48(47),2-3a.3b-4.10-11. / λ§ˆνƒœ 7,6.12-14.

2018년 6μ›” 27일 μˆ˜μš”μΌ

2μ—΄μ™• 22,8-13.23,1-3. / μ‹œνŽΈ 119(118),33.34.35.36.37.40. / λ§ˆνƒœ 7,15-20.

2018년 6μ›” 28일 λͺ©μš”일

2μ—΄μ™• 24,8-17. / μ‹œνŽΈ 79(78),1-2.3-5.8.9. / λ§ˆνƒœ 7,21-29.

2018년 6μ›” 29일 κΈˆμš”μΌ

사도 12,1-11. / μ‹œνŽΈ 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / 2ν‹°λͺ¨ 4,6-8.17-18. / λ§ˆνƒœ 16,13-19.

2018년 6μ›” 30일 ν† μš”μΌ

μ• κ°€ 2,2.10-14.18-19. / μ‹œνŽΈ 74(73),1-2.3-5a.5b-7.20-21. / λ§ˆνƒœ 8,5-17.

2018년 7μ›” 1일 μΌμš”μΌ

μ§€ν˜œ 1,13-15.2,23-24. / μ‹œνŽΈ 30(29),2.4.5-6.11.12a.13b. / 2μ½”λ¦° 8,7.9.13-15. / 마λ₯΄ 5,21-43.

2018년 7μ›” 2일 μ›”μš”μΌ

μ•„λͺ¨ 2,6-10.13-16. / μ‹œνŽΈ 50(49),16bc-17.18-19.20-21.22-23. / λ§ˆνƒœ 8,18-22.

2018년 7μ›” 3일 ν™”μš”μΌ

μ—νŽ˜ 2,19-22. / μ‹œνŽΈ 117(116),1.2. / μš”ν•œ 20,24-29.

2018년 7μ›” 4일 μˆ˜μš”μΌ

μ•„λͺ¨ 5,14-15.21-24. / μ‹œνŽΈ 50(49),7.8-9.10-11.12-13.16bc-17. / λ§ˆνƒœ 8,28-34.

2018년 7μ›” 5일 λͺ©μš”일

μ•„λͺ¨ 7,10-17. / μ‹œνŽΈ 19(18),8.9.10.11. / λ§ˆνƒœ 9,1-8.

2018년 7μ›” 6일 κΈˆμš”μΌ

μ•„λͺ¨ 8,4-6.9-12. / μ‹œνŽΈ 119(118),2.10.20.30.40.131. / λ§ˆνƒœ 9,9-13.

2018년 7μ›” 7일 ν† μš”μΌ

μ•„λͺ¨ 9,11-15. / μ‹œνŽΈ 85(84),9.11-12.13-14. / λ§ˆνƒœ 9,14-17.

2018년 7μ›” 8일 μΌμš”μΌ

μ—μ œ 2,2-5. / μ‹œνŽΈ 123(122),1-2a.2bcd.3-4. / 2μ½”λ¦° 12,7-10. / 마λ₯΄ 6,1-6.

2018년 7μ›” 9일 μ›”μš”μΌ

ν˜Έμ„Έ 2,16.17b-18.21-22. / μ‹œνŽΈ 145(144),2-3.4-5.6-7.8-9. / λ§ˆνƒœ 9,18-26.

2018년 7μ›” 10일 ν™”μš”μΌ

ν˜Έμ„Έ 8,4-7.11-13. / μ‹œνŽΈ 115(113B),3-4.5-6.7ab-8.9-10. / λ§ˆνƒœ 9,32-38.

2018년 7μ›” 11일 μˆ˜μš”μΌ

ν˜Έμ„Έ 10,1-3.7-8.12. / μ‹œνŽΈ 105(104),2-3.4-5.6-7. / λ§ˆνƒœ 10,1-7.

2018년 7μ›” 12일 λͺ©μš”일

ν˜Έμ„Έ 11,1-4.8c-9. / μ‹œνŽΈ 80(79),2ac.3b.15-16. / λ§ˆνƒœ 10,7-15.

2018년 7μ›” 13일 κΈˆμš”μΌ

ν˜Έμ„Έ 14,2-10. / μ‹œνŽΈ 51(50),3-4.8-9.12-13.14.17. / λ§ˆνƒœ 10,16-23.

2018년 7μ›” 14일 ν† μš”μΌ

이사 6,1-8. / μ‹œνŽΈ 93(92),1ab.1c-2.5. / λ§ˆνƒœ 10,24-33.

2018년 7μ›” 15일 μΌμš”μΌ

μ•„λͺ¨ 7,12-15. / μ‹œνŽΈ 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / μ—νŽ˜ 1,3-14. / 마λ₯΄ 6,7-13.

2018년 7μ›” 16일 μ›”μš”μΌ

이사 1,10-17. / μ‹œνŽΈ 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / λ§ˆνƒœ 10,34-42.11,1.

2018년 7μ›” 17일 ν™”μš”μΌ

이사 7,1-9. / μ‹œνŽΈ 48(47),2-3a.3b-4.5-6.7-8. / λ§ˆνƒœ 11,20-24.

2018년 7μ›” 18일 μˆ˜μš”μΌ

이사 10,5-7.13-16. / μ‹œνŽΈ 94(93),5-6.7-8.9-10.14-15. / λ§ˆνƒœ 11,25-27.

2018년 7μ›” 19일 λͺ©μš”일

이사 26,7-9.12.16-19. / μ‹œνŽΈ 102(101),13-14ab.15.16-18.19-21. / λ§ˆνƒœ 11,28-30.

2018년 7μ›” 20일 κΈˆμš”μΌ

이사 38,1-6.21-22.7-8. / 이사 38,10.11.12abcd.16. / λ§ˆνƒœ 12,1-8.

2018년 7μ›” 21일 ν† μš”μΌ

λ―ΈμΉ΄ 2,1-5. / μ‹œνŽΈ 9(9B),1-2.3-4.7-8.14. / λ§ˆνƒœ 12,14-21.

2018년 7μ›” 22일 μΌμš”μΌ

예레 23,1-6. / μ‹œνŽΈ 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / μ—νŽ˜ 2,13-18. / 마λ₯΄ 6,30-34.

2018년 7μ›” 23일 μ›”μš”μΌ

λ―ΈμΉ΄ 6,1-4.6-8. / μ‹œνŽΈ 50(49),5-6.8-9.16bc-17.21.23. / λ§ˆνƒœ 12,38-42.

2018년 7μ›” 24일 ν™”μš”μΌ

λ―ΈμΉ΄ 7,14-15.18-20. / μ‹œνŽΈ 85(84),2-4.5-6.7-8. / λ§ˆνƒœ 12,46-50.

2018년 7μ›” 25일 μˆ˜μš”μΌ

2μ½”λ¦° 4,7-15. / μ‹œνŽΈ 126(125),1-2ab.2cd-3.4-5.6. / λ§ˆνƒœ 20,20-28.

2018년 7μ›” 26일 λͺ©μš”일

예레 2,1-3.7-8.12-13. / μ‹œνŽΈ 36(35),6-7ab.8-9.10-11. / λ§ˆνƒœ 13,10-17.

2018년 7μ›” 27일 κΈˆμš”μΌ

예레 3,14-17. / 예레 31,10.11-12ab.13. / λ§ˆνƒœ 13,18-23.

2018년 7μ›” 28일 ν† μš”μΌ

예레 7,1-11. / μ‹œνŽΈ 84(83),3.4.5-6a.8a.11. / λ§ˆνƒœ 13,24-30.

2018년 7μ›” 29일 μΌμš”μΌ

2μ—΄μ™• 4,42-44. / μ‹œνŽΈ 145(144),10-11.15-16.17-18. / μ—νŽ˜ 4,1-6. / μš”ν•œ 6,1-15.

2018년 7μ›” 30일 μ›”μš”μΌ

예레 13,1-11. / μ‹ λͺ… 32,18-19.20.21. / λ§ˆνƒœ 13,31-35.

2018년 8μ›” 1일 μˆ˜μš”μΌ

예레 15,10.16-21. / μ‹œνŽΈ 59(58),2-3.4-5a.10-11.17.18. / λ§ˆνƒœ 13,44-46.

2018년 8μ›” 2일 λͺ©μš”일

예레 18,1-6. / μ‹œνŽΈ 146(145),2abc.2d-4.5-6. / λ§ˆνƒœ 13,47-53.

2018년 8μ›” 3일 κΈˆμš”μΌ

예레 26,1-9. / μ‹œνŽΈ 69(68),5.8-10.14. / λ§ˆνƒœ 13,54-58.

2018년 8μ›” 4일 ν† μš”μΌ

예레 26,11-16.24. / μ‹œνŽΈ 69(68),15-16.30-31.33-34. / λ§ˆνƒœ 14,1-12.

2018년 8μ›” 5일 μΌμš”μΌ

νƒˆμΆœ 16,2-4.12-15. / μ‹œνŽΈ 78(77),3.4bc.23-24.25.54. / μ—νŽ˜ 4,17.20-24. / μš”ν•œ 6,24-35.

2018년 8μ›” 6일 μ›”μš”μΌ

λ‹€λ‹ˆ 7,9-10.13-14. / μ‹œνŽΈ 97(96),1-2.5-6.9. / 마λ₯΄ 9,2-10.

2018년 8μ›” 7일 ν™”μš”μΌ

예레 30,1-2.12-15.18-22. / μ‹œνŽΈ 102(101),16-18.19-21.29.22-23. / λ§ˆνƒœ 15,1-2.10-14.

2018년 8μ›” 8일 μˆ˜μš”μΌ

예레 31,1-7. / 예레 31,10.11-12ab.13. / λ§ˆνƒœ 15,21-28.

2018년 8μ›” 9일 λͺ©μš”일

예레 31,31-34. / μ‹œνŽΈ 51(50),12-13.14-15.18-19. / λ§ˆνƒœ 16,13-23.

2018년 8μ›” 10일 κΈˆμš”μΌ

2μ½”λ¦° 9,6-10. / μ‹œνŽΈ 112(111),1-2.5-6.7-8.9. / μš”ν•œ 12,24-26.

2018년 8μ›” 11일 ν† μš”μΌ

ν•˜λ°” 1,12-17.2,1-4. / μ‹œνŽΈ 9(9A),8-9.10-11.12-13. / λ§ˆνƒœ 17,14-20.

2018년 8μ›” 12일 μΌμš”μΌ

1μ—΄μ™• 19,4-8. / μ‹œνŽΈ 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9. / μ—νŽ˜ 4,30-32.5,1-2. / μš”ν•œ 6,41-51.

2018년 8μ›” 13일 μ›”μš”μΌ

μ—μ œ 1,2-5.24-28c. / μ‹œνŽΈ 148(147),1-2.11-12ab.12c-14a.14bcd. / λ§ˆνƒœ 17,22-27.

2018년 8μ›” 14일 ν™”μš”μΌ

μ—μ œ 2,8-10.3,1-4. / μ‹œνŽΈ 119(118),14.24.72.103.111.131. / λ§ˆνƒœ 18,1-5.10.12-14.

2018년 8μ›” 15일 μˆ˜μš”μΌ

λ¬΅μ‹œ 11,19a.12,1-6a.10ab. / μ‹œνŽΈ 45(44),10bc.11.12ab.16. / 1μ½”λ¦° 15,20-26. / 루카 1,39-56.

2018년 8μ›” 16일 λͺ©μš”일

μ—μ œ 12,1-12. / μ‹œνŽΈ 78(77),56-57.58-59.61-62. / λ§ˆνƒœ 18,21-35.19,1.

2018년 8μ›” 17일 κΈˆμš”μΌ

μ—μ œ 16,1-15.60.63. / 이사 12,2-3.4bcd.5-6. / λ§ˆνƒœ 19,3-12.

2018년 8μ›” 18일 ν† μš”μΌ

μ—μ œ 18,1-10.13b.30-32. / μ‹œνŽΈ 51(50),12-13.14-15.18-19. / λ§ˆνƒœ 19,13-15.

2018년 8μ›” 19일 μΌμš”μΌ

μž μ–Έ 9,1-6. / μ‹œνŽΈ 34(33),2-3.10-11.12-13.14-15. / μ—νŽ˜ 5,15-20. / μš”ν•œ 6,51-58.

2018년 8μ›” 20일 μ›”μš”μΌ

μ—μ œ 24,15-24. / μ‹ λͺ… 32,18-19.20.21. / λ§ˆνƒœ 19,16-22.

2018년 8μ›” 21일 ν™”μš”μΌ

μ—μ œ 28,1-10. / μ‹ λͺ… 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab. / λ§ˆνƒœ 19,23-30.

2018년 8μ›” 22일 μˆ˜μš”μΌ

μ—μ œ 34,1-11. / μ‹œνŽΈ 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / λ§ˆνƒœ 20,1-16a.

2018년 8μ›” 23일 λͺ©μš”일

μ—μ œ 36,23-28. / μ‹œνŽΈ 51(50),12-13.14-15.18-19. / λ§ˆνƒœ 22,1-14.

2018년 8μ›” 24일 κΈˆμš”μΌ

λ¬΅μ‹œ 21,9b-14. / μ‹œνŽΈ 145(144),10-11.12-13ab.17-18. / μš”ν•œ 1,45-51.

2018년 8μ›” 25일 ν† μš”μΌ

μ—μ œ 43,1-7a. / μ‹œνŽΈ 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / λ§ˆνƒœ 23,1-12.

2018년 8μ›” 26일 μΌμš”μΌ

μ—¬ν˜Έ 24,1-2a.15-17.18b. / μ‹œνŽΈ 34(33),2-3.16-17.18-19.20-21.22-23. / μ—νŽ˜ 5,21-32. / μš”ν•œ 6,60-69.

2018년 8μ›” 27일 μ›”μš”μΌ

2ν…Œμ‚΄ 1,1-5.11b-12. / μ‹œνŽΈ 96(95),1-2a.2b-3.4-5. / λ§ˆνƒœ 23,13-22.

2018년 8μ›” 28일 ν™”μš”μΌ

2ν…Œμ‚΄ 2,1-3a.14-17. / μ‹œνŽΈ 96(95),10.11-12a.12b-13. / λ§ˆνƒœ 23,23-26.

2018년 8μ›” 29일 μˆ˜μš”μΌ

예레 1,17-19. / μ‹œνŽΈ 71(70),1-2.3-4a.5-6ab.15ab.17. / 마λ₯΄ 6,17-29.

2018년 8μ›” 30일 λͺ©μš”일

1μ½”λ¦° 1,1-9. / μ‹œνŽΈ 145(144),2-3.4-5.6-7. / λ§ˆνƒœ 24,42-51.

2018년 8μ›” 31일 κΈˆμš”μΌ

1μ½”λ¦° 1,17-25. / μ‹œνŽΈ 33(32),1-2.4-5.10ab.11. / λ§ˆνƒœ 25,1-13.

2018년 9μ›” 1일 ν† μš”μΌ

1μ½”λ¦° 1,26-31. / μ‹œνŽΈ 33(32),12-13.18-19.20-21. / λ§ˆνƒœ 25,14-30.

2018년 9μ›” 2일 μΌμš”μΌ

μ‹ λͺ… 4,1-2.6-8. / μ‹œνŽΈ 15(14),2-3a.3cd-4ab.4-5. / μ•Όκ³  1,17-18.21b-22.27. / 마λ₯΄ 7,1-8.14-15.21-23.

2018년 9μ›” 3일 μ›”μš”μΌ

1μ½”λ¦° 2,1-5. / μ‹œνŽΈ 119(118),97.98.99.100.101.102. / 루카 4,16-30.

2018년 9μ›” 4일 ν™”μš”μΌ

1μ½”λ¦° 2,10b-16. / μ‹œνŽΈ 145(144),8-9.10-11.12-13ab.13cd-14. / 루카 4,31-37.

2018년 9μ›” 5일 μˆ˜μš”μΌ

1μ½”λ¦° 3,1-9. / μ‹œνŽΈ 33(32),12-13.14-15.20-21. / 루카 4,38-44.

2018년 9μ›” 6일 λͺ©μš”일

1μ½”λ¦° 3,18-23. / μ‹œνŽΈ 24(23),1-2.3-4ab.5-6. / 루카 5,1-11.

2018년 9μ›” 7일 κΈˆμš”μΌ

1μ½”λ¦° 4,1-5. / μ‹œνŽΈ 37(36),3-4.5-6.27-28.39-40. / 루카 5,33-39.

2018년 9μ›” 8일 ν† μš”μΌ

λ―ΈμΉ΄ 5,1-4a. / μ‹œνŽΈ 13(12),6ab.6cd. / λ§ˆνƒœ 1,1-16.18-23.

2018년 9μ›” 9일 μΌμš”μΌ

이사 35,4-7a. / μ‹œνŽΈ 146(145),7.8-9a.9bc-10. / μ•Όκ³  2,1-5. / 마λ₯΄ 7,31-37.

2018년 9μ›” 10일 μ›”μš”μΌ

1μ½”λ¦° 5,1-8. / μ‹œνŽΈ 5,5-6.7.12. / 루카 6,6-11.

2018년 9μ›” 11일 ν™”μš”μΌ

1μ½”λ¦° 6,1-11. / μ‹œνŽΈ 149(148),1-2.3-4.5-6a.9b. / 루카 6,12-19.

2018년 9μ›” 12일 μˆ˜μš”μΌ

1μ½”λ¦° 7,25-31. / μ‹œνŽΈ 45(44),11-12.14-15.16-17. / 루카 6,20-26.

2018년 9μ›” 13일 λͺ©μš”일

1μ½”λ¦° 8,1b-7.11-13. / μ‹œνŽΈ 139(138),1-3.13-14ab.23-24. / 루카 6,27-38.

2018년 9μ›” 14일 κΈˆμš”μΌ

민수 21,4b-9. / μ‹œνŽΈ 78(77),1-2.34-35.36-37.38. / μš”ν•œ 3,13-17.

2018년 9μ›” 15일 ν† μš”μΌ

히브 5,7-9. / μ‹œνŽΈ 31(30),2-3a.3bc-4.5-6.15-16.20. / μš”ν•œ 19,25-27.

2018년 9μ›” 16일 μΌμš”μΌ

이사 50,5-9a. / μ‹œνŽΈ 116(114),1-2.3-4.5-6.8-9. / μ•Όκ³  2,14-18. / 마λ₯΄ 8,27-35. 
©Evangelizo.org 2001-2018