"μ£Όλ‹˜, 저희가 λˆ„κ΅¬μ—κ²Œ κ°€κ² μŠ΅λ‹ˆκΉŒ? μ£Όλ‹˜κ»˜λŠ” μ˜μ›ν•œ 생λͺ…μ˜ 말씀이 μžˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€."(μš”ν•œ 6,68)ꡬ독신청!

λ©”μΌμ£Όμ†Œ μž…λ ₯


λ©”μΌμ£Όμ†Œ 확인

 
2017년 12μ›” 17일 μΌμš”μΌ

이사 61,1-2a.10-11. / 루카 1,46-48.49-50.53-54. / 1ν…Œμ‚΄ 5,16-24. / μš”ν•œ 1,6-8.19-28.

2017년 12μ›” 18일 μ›”μš”μΌ

민수 24,2-7.15-17a. / μ‹œνŽΈ 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / λ§ˆνƒœ 21,23-27.

2017년 12μ›” 19일 ν™”μš”μΌ

μŠ€λ°” 3,1-2.9-13. / μ‹œνŽΈ 34(33),2-3.6-7.17-18.19.23. / λ§ˆνƒœ 21,28-32.

2017년 12μ›” 20일 μˆ˜μš”μΌ

이사 45,6b-8.18.21b-25. / μ‹œνŽΈ 85(84),9ab-10.11-12.13-14. / 루카 7,19-23.

2017년 12μ›” 21일 λͺ©μš”일

이사 54,1-10. / μ‹œνŽΈ 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / 루카 7,24-30.

2017년 12μ›” 22일 κΈˆμš”μΌ

이사 56,1-3a.6-8. / μ‹œνŽΈ 67(66),2-3.5.7-8. / μš”ν•œ 5,33-36.

2017년 12μ›” 23일 ν† μš”μΌ

말라 3,1-4.23-24. / μ‹œνŽΈ 25(24),4bc-5ab.8-9.10.14. / 루카 1,57-66.

2017년 12μ›” 24일 μΌμš”μΌ

이사 9,1-6. / μ‹œνŽΈ 96(95),1-2a.2b-3.11-12.13. / ν‹°ν†  2,11-14. / 루카 2,1-14.

2017년 12μ›” 25일 μ›”μš”μΌ

이사 52,7-10. / μ‹œνŽΈ 98(97),1.2-3ab.3cd-4.5-6. / 히브 1,1-6. / μš”ν•œ 1,1-18.

2017년 12μ›” 26일 ν™”μš”μΌ

사도 6,8-10.7,54-59. / μ‹œνŽΈ 31(30),3cd-4.6.8ab.16bc.17. / λ§ˆνƒœ 10,17-22.

2017년 12μ›” 27일 μˆ˜μš”μΌ

1μš”ν•œ 1,1-4. / μ‹œνŽΈ 97(96),1-2.5-6.11-12. / μš”ν•œ 20,2-8.

2017년 12μ›” 28일 λͺ©μš”일

1μš”ν•œ 1,5-10.2,1-2. / μ‹œνŽΈ 124(123),2-3.4-5.7b-8. / λ§ˆνƒœ 2,13-18.

2017년 12μ›” 29일 κΈˆμš”μΌ

1μš”ν•œ 2,3-11. / μ‹œνŽΈ 96(95),1-2a.2b-3.5b-6. / 루카 2,22-35.

2017년 12μ›” 30일 ν† μš”μΌ

1μš”ν•œ 2,12-17. / μ‹œνŽΈ 96(95),7-8a.8b-9.10. / 루카 2,36-40.

2017년 12μ›” 31일 μΌμš”μΌ

μ°½μ„Έ 15,1-6.21,1-3. / μ‹œνŽΈ 105(104),1b-2.3-4.5-6.8-9. / 히브 11,8.11-12.17-19. / 루카 2,22-40.

2018년 1μ›” 1일 μ›”μš”μΌ

민수 6,22-27. / μ‹œνŽΈ 67(66),2-3.5.6.8. / 갈라 4,4-7. / 루카 2,16-21.

2018년 1μ›” 2일 ν™”μš”μΌ

1μš”ν•œ 2,22-28. / μ‹œνŽΈ 98(97),1.2-3ab.3cd-4. / μš”ν•œ 1,19-28.

2018년 1μ›” 3일 μˆ˜μš”μΌ

1μš”ν•œ 2,29.3,1-6. / μ‹œνŽΈ 98(97),1.3cd-4.5-6. / μš”ν•œ 1,29-34.

2018년 1μ›” 4일 λͺ©μš”일

1μš”ν•œ 3,7-10. / μ‹œνŽΈ 98(97),1.7-8.9. / μš”ν•œ 1,35-42.

2018년 1μ›” 5일 κΈˆμš”μΌ

1μš”ν•œ 3,11-21. / μ‹œνŽΈ 100(99),2.3.4.5. / μš”ν•œ 1,43-51.

2018년 1μ›” 6일 ν† μš”μΌ

이사 60,1-6. / μ‹œνŽΈ 72(71),2.7-8.10-11.12-13. / μ—νŽ˜ 3,2-3a.5-6. / λ§ˆνƒœ 2,1-12.

2018년 1μ›” 7일 μΌμš”μΌ

이사 55,1-11. / 이사 12,2-3.4bcd.5-6. / 1μš”ν•œ 5,1-9. / 마λ₯΄ 1,7-11.

2018년 1μ›” 8일 μ›”μš”μΌ

1사무 1,1-8. / μ‹œνŽΈ 116(115),12-13.14-17.18-19. / 마λ₯΄ 1,14-20.

2018년 1μ›” 9일 ν™”μš”μΌ

1사무 1,9-20. / 1사무 2,1.4-5.6-7.8abcd. / 마λ₯΄ 1,21b-28.

2018년 1μ›” 10일 μˆ˜μš”μΌ

1사무 3,1-10.19-20. / μ‹œνŽΈ 40(39),2.5.7-8a.8b-9.10. / 마λ₯΄ 1,29-39.

2018년 1μ›” 11일 λͺ©μš”일

1사무 4,1-11. / μ‹œνŽΈ 44(43),10-11.14-15.24-25. / 마λ₯΄ 1,40-45.

2018년 1μ›” 12일 κΈˆμš”μΌ

1사무 8,4-7.10-22a. / μ‹œνŽΈ 89(88),16-17.18-19. / 마λ₯΄ 2,1-12.

2018년 1μ›” 13일 ν† μš”μΌ

1사무 9,1-4.17-19.10,1a. / μ‹œνŽΈ 21(20),2-3.4-5.6-7. / 마λ₯΄ 2,13-17.

2018년 1μ›” 14일 μΌμš”μΌ

1사무 3,3b-10.19. / μ‹œνŽΈ 40(39),2.4ab.7-8a.8b-9.10. / 1μ½”λ¦° 6,13c-15a.17-20. / μš”ν•œ 1,35-42.

2018년 1μ›” 15일 μ›”μš”μΌ

1사무 15,16-23. / μ‹œνŽΈ 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / 마λ₯΄ 2,18-22.

2018년 1μ›” 16일 ν™”μš”μΌ

1사무 16,1-13. / μ‹œνŽΈ 89(88),20.21-22.27-28. / 마λ₯΄ 2,23-28.

2018년 1μ›” 17일 μˆ˜μš”μΌ

1사무 17,32-33.37.40-51. / μ‹œνŽΈ 144(143),1.2.9-10. / 마λ₯΄ 3,1-6.

2018년 1μ›” 18일 λͺ©μš”일

1사무 18,6-9.19,1-7. / μ‹œνŽΈ 56(55),2-3.9-10ab.10c-11.12-13. / 마λ₯΄ 3,7-12.

2018년 1μ›” 19일 κΈˆμš”μΌ

1사무 24,3-21. / μ‹œνŽΈ 57(56),2.3-4.6.11. / 마λ₯΄ 3,13-19.

2018년 1μ›” 20일 ν† μš”μΌ

2사무 1,1-4.11-12.19.23-27. / μ‹œνŽΈ 80(79),2-3.5-7. / 마λ₯΄ 3,20-21.

2018년 1μ›” 21일 μΌμš”μΌ

μš”λ‚˜ 3,1-5.10. / μ‹œνŽΈ 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / 1μ½”λ¦° 7,29-31. / 마λ₯΄ 1,14-20.

2018년 1μ›” 22일 μ›”μš”μΌ

2사무 5,1-7.10. / μ‹œνŽΈ 89(88),20.21-22.25-26. / 마λ₯΄ 3,22-30.

2018년 1μ›” 23일 ν™”μš”μΌ

2사무 6,12-15.17-19. / μ‹œνŽΈ 24(23),7.8.9.10. / 마λ₯΄ 3,31-35.

2018년 1μ›” 24일 μˆ˜μš”μΌ

2사무 7,4-17. / μ‹œνŽΈ 89(88),4-5.27-28.29-30. / 마λ₯΄ 4,1-20.

2018년 1μ›” 25일 λͺ©μš”일

사도 22,3-16. / μ‹œνŽΈ 117(116),1.2. / 마λ₯΄ 16,15-18.

2018년 1μ›” 26일 κΈˆμš”μΌ

2사무 11,1-4a.5-10a.13-17. / μ‹œνŽΈ 51(50),3-4.5-6a.6bc-7.10-11. / 마λ₯΄ 4,26-34.

2018년 1μ›” 27일 ν† μš”μΌ

2사무 12,1-7a.10-17. / μ‹œνŽΈ 51(50),12-13.14-15.16-17. / 마λ₯΄ 4,35-41.

2018년 1μ›” 28일 μΌμš”μΌ

μ‹ λͺ… 18,15-20. / μ‹œνŽΈ 95(94),1-2.6-7.8-9. / 1μ½”λ¦° 7,32-35. / 마λ₯΄ 1,21-28.

2018년 1μ›” 29일 μ›”μš”μΌ

2사무 15,13-14.30.16,5-13a. / μ‹œνŽΈ 3,2-3.4-5.6-7. / 마λ₯΄ 5,1-20.

2018년 1μ›” 30일 ν™”μš”μΌ

2사무 18,9-10.14b.24-25a.30-32.19,1-3. / μ‹œνŽΈ 86(85),1-2.3-4.5-6. / 마λ₯΄ 5,21-43.

2018년 1μ›” 31일 μˆ˜μš”μΌ

2사무 24,2.9-17. / μ‹œνŽΈ 32(31),1-2.5.6.7. / 마λ₯΄ 6,1-6.

2018년 2μ›” 1일 λͺ©μš”일

1μ—΄μ™• 2,1-4.10-12. / 1μ—­λŒ€ 29,10.11ab.11d-12a.12bcd. / 마λ₯΄ 6,7-13.

2018년 2μ›” 2일 κΈˆμš”μΌ

말라 3,1-4. / μ‹œνŽΈ 24(23),7.8.9.10. / 루카 2,22-40.

2018년 2μ›” 3일 ν† μš”μΌ

1μ—΄μ™• 3,4-13. / μ‹œνŽΈ 119(118),9.10.11.12.13.14. / 마λ₯΄ 6,30-34.

2018년 2μ›” 4일 μΌμš”μΌ

μš₯ 7,1-4.6-7. / μ‹œνŽΈ 147(146),1-2.3-4.5-6. / 1μ½”λ¦° 9,16-19.22-23. / 마λ₯΄ 1,29-39.

2018년 2μ›” 5일 μ›”μš”μΌ

1μ—΄μ™• 8,1-7.9-13. / μ‹œνŽΈ 132(131),6-7.8-10. / 마λ₯΄ 6,53-56.

2018년 2μ›” 6일 ν™”μš”μΌ

1μ—΄μ™• 8,22-23.27-30. / μ‹œνŽΈ 84(83),3.4.5.10.11. / 마λ₯΄ 7,1-13.

2018년 2μ›” 7일 μˆ˜μš”μΌ

1μ—΄μ™• 10,1-10. / μ‹œνŽΈ 37(36),5-6.30-31.39-40. / 마λ₯΄ 7,14-23.

2018년 2μ›” 8일 λͺ©μš”일

1μ—΄μ™• 11,4-13. / μ‹œνŽΈ 106(105),3-4.35-36.37.40. / 마λ₯΄ 7,24-30.

2018년 2μ›” 9일 κΈˆμš”μΌ

1μ—΄μ™• 11,29-32.12,19. / μ‹œνŽΈ 81(80),10-11ab.12-13.14-15. / 마λ₯΄ 7,31-37.

2018년 2μ›” 10일 ν† μš”μΌ

1μ—΄μ™• 12,26-32.13,33-34. / μ‹œνŽΈ 106(105),6-7a.19-20.21-22. / 마λ₯΄ 8,1-10.

2018년 2μ›” 11일 μΌμš”μΌ

λ ˆμœ„ 13,1-2.44-46. / μ‹œνŽΈ 32(31),1-2.5.11. / 1μ½”λ¦° 10,31-33.11,1. / 마λ₯΄ 1,40-45.

2018년 2μ›” 12일 μ›”μš”μΌ

μ•Όκ³  1,1-11. / μ‹œνŽΈ 119(118),67.68.71.72.75.76. / 마λ₯΄ 8,11-13.

2018년 2μ›” 13일 ν™”μš”μΌ

μ•Όκ³  1,12-18. / μ‹œνŽΈ 94(93),12-13a.14-15.18-19. / 마λ₯΄ 8,14-21.

2018년 2μ›” 14일 μˆ˜μš”μΌ

μš”μ—˜ 2,12-18. / μ‹œνŽΈ 51(50),3-4.5-6a.12-13.14.17. / 2μ½”λ¦° 5,20-21.6,1-2. / λ§ˆνƒœ 6,1-6.16-18.

2018년 2μ›” 15일 λͺ©μš”일

μ‹ λͺ… 30,15-20. / μ‹œνŽΈ 1,1-2.3.4.6. / 루카 9,22-25.

2018년 2μ›” 16일 κΈˆμš”μΌ

이사 58,1-9a. / μ‹œνŽΈ 51(50),3-4.5-6a.18-19. / λ§ˆνƒœ 9,14-15.

2018년 2μ›” 17일 ν† μš”μΌ

이사 58,9b-14. / μ‹œνŽΈ 86(85),1-2.3-4.5-6. / 루카 5,27-32.

2018년 2μ›” 18일 μΌμš”μΌ

μ°½μ„Έ 9,8-15. / μ‹œνŽΈ 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / 1λ² λ“œ 3,18-22. / 마λ₯΄ 1,12-15.

2018년 2μ›” 19일 μ›”μš”μΌ

λ ˆμœ„ 19,1-2.11-18. / μ‹œνŽΈ 19(18),8.9.10.15. / λ§ˆνƒœ 25,31-46.

2018년 2μ›” 20일 ν™”μš”μΌ

이사 55,10-11. / μ‹œνŽΈ 34(33),4-5.6-7.16-17.18-19. / λ§ˆνƒœ 6,7-15.

2018년 2μ›” 21일 μˆ˜μš”μΌ

μš”λ‚˜ 3,1-10. / μ‹œνŽΈ 51(50),3-4.12-13.18-19. / 루카 11,29-32.

2018년 2μ›” 22일 λͺ©μš”일

1λ² λ“œ 5,1-4. / μ‹œνŽΈ 23(22),1-3a.3b-4.5.6. / λ§ˆνƒœ 16,13-19.

2018년 2μ›” 23일 κΈˆμš”μΌ

μ—μ œ 18,21-28. / μ‹œνŽΈ 130(129),1-2.3-4ab.4c-6.7-8. / λ§ˆνƒœ 5,20-26.

2018년 2μ›” 24일 ν† μš”μΌ

μ‹ λͺ… 26,16-19. / μ‹œνŽΈ 119(118),1-2.4-5.7-8. / λ§ˆνƒœ 5,43-48.

2018년 2μ›” 25일 μΌμš”μΌ

μ°½μ„Έ 22,1-2.9a.10-13.15-18. / μ‹œνŽΈ 116(115),10.15.16-17.18-19. / 둜마 8,31b-34. / 마λ₯΄ 9,2-10.

2018년 2μ›” 26일 μ›”μš”μΌ

λ‹€λ‹ˆ 9,4b-10. / μ‹œνŽΈ 79(78),8.9.11.13. / 루카 6,36-38.

2018년 2μ›” 27일 ν™”μš”μΌ

이사 1,10.16-20. / μ‹œνŽΈ 50(49),8-9.16bc-17.21.23. / λ§ˆνƒœ 23,1-12.

2018년 2μ›” 28일 μˆ˜μš”μΌ

예레 18,18-20. / μ‹œνŽΈ 31(30),5-6.14.15-16. / λ§ˆνƒœ 20,17-28.

2018년 3μ›” 1일 λͺ©μš”일

예레 17,5-10. / μ‹œνŽΈ 1,1-2.3.4.6. / 루카 16,19-31.

2018년 3μ›” 2일 κΈˆμš”μΌ

μ°½μ„Έ 37,3-4.12-13a.17b-28. / μ‹œνŽΈ 105(104),16-17.18-19.20-21. / λ§ˆνƒœ 21,33-43.45-46.

2018년 3μ›” 3일 ν† μš”μΌ

λ―ΈμΉ΄ 7,14-15.18-20. / μ‹œνŽΈ 103(102),1-2.3-4.9-10.11-12. / 루카 15,1-3.11-32.

2018년 3μ›” 4일 μΌμš”μΌ

νƒˆμΆœ 20,1-17. / μ‹œνŽΈ 19(18),8.9.10.11. / 1μ½”λ¦° 1,22-25. / μš”ν•œ 2,13-25.

2018년 3μ›” 5일 μ›”μš”μΌ

2μ—΄μ™• 5,1-15a. / μ‹œνŽΈ 42(41),2-3.43(42),3-4. / 루카 4,24-30.

2018년 3μ›” 6일 ν™”μš”μΌ

λ‹€λ‹ˆ 3,25.34-43. / μ‹œνŽΈ 25(24),4bc-5ab.6-7bc.8-9. / λ§ˆνƒœ 18,21-35.

2018년 3μ›” 7일 μˆ˜μš”μΌ

μ‹ λͺ… 4,1.5-9. / μ‹œνŽΈ 147,12-13.15-16.19-20. / λ§ˆνƒœ 5,17-19.

2018년 3μ›” 8일 λͺ©μš”일

예레 7,23-28. / μ‹œνŽΈ 95(94),1-2.6-7.8-9. / 루카 11,14-23.

2018년 3μ›” 9일 κΈˆμš”μΌ

ν˜Έμ„Έ 14,2-10. / μ‹œνŽΈ 81(80),6c-8a.8bc-9.10-11ab.14.17. / 마λ₯΄ 12,28b-34.

2018년 3μ›” 10일 ν† μš”μΌ

ν˜Έμ„Έ 6,1-6. / μ‹œνŽΈ 51(50),3-4.18-19.20-21ab. / 루카 18,9-14.

2018년 3μ›” 11일 μΌμš”μΌ

2μ—­λŒ€ 36,14-16.19-23. / μ‹œνŽΈ 137(136),1-2.3.4-5.6. / μ—νŽ˜ 2,4-10. / μš”ν•œ 3,14-21.

2018년 3μ›” 12일 μ›”μš”μΌ

이사 65,17-21. / μ‹œνŽΈ 30(29),2.4.5-6.11-12a.13b. / μš”ν•œ 4,43-54.

2018년 3μ›” 13일 ν™”μš”μΌ

μ—μ œ 47,1-9.12. / μ‹œνŽΈ 46(45),2-3.5-6.8-9. / μš”ν•œ 5,1-16.

2018년 3μ›” 14일 μˆ˜μš”μΌ

이사 49,8-15. / μ‹œνŽΈ 145(144),8-9.13cd-14.17-18. / μš”ν•œ 5,17-30.

2018년 3μ›” 15일 λͺ©μš”일

νƒˆμΆœ 32,7-14. / μ‹œνŽΈ 106(105),19-20.21-22.23. / μš”ν•œ 5,31-47.

2018년 3μ›” 16일 κΈˆμš”μΌ

μ§€ν˜œ 2,1a.12-22. / μ‹œνŽΈ 34(33),17-18.19-20.21.23. / μš”ν•œ 7,1-2.10.25-30.

2018년 3μ›” 17일 ν† μš”μΌ

예레 11,18-20. / μ‹œνŽΈ 7,2-3.9bc-10.11-12. / μš”ν•œ 7,40-53. 
©Evangelizo.org 2001-2017